Algemene voorwaarden

“1. Betalingsvoorwaarden”

1. Het verschuldigde bedrag van de fotosessie wordt tijdens de fotosessie betaald, of binnen 14 dagen na de fotosessie. Pinnen is niet mogelijk bij Studio Bolsward. Betalen kan contant, via overboeking of door middel van een betaalverzoek.
Digitale foto’s worden uitsluitend na betaling geleverd.

2. Nabestellingen worden uitsluitend na betaling geleverd.

2. Annuleringen” 

1. U bent verplicht om minimaal 24 uur van te voren af te melden wanneer de fotosessie niet door kan gaan. Meldt u niet af, dan wordt er 25% van de sessieprijs in rekening gebracht. Dit om de vrijgemaakte tijd te compenseren.

2. Kunt u door onvoorziene omstandigheden niet komen? Geef dat dan zo snel als mogelijk aan, zodat er een vervangende datum gepland kan worden.

3. Indien de fotosessie door onvoorziene omstandigheden door Studio Bolsward moet worden afgemeld, dan zult u dit zo snel als mogelijk horen en een vervangende datum besproken worden. Wanneer er sprake is van een newbornshoot of cakesmash sessie en deze komt qua tijd in het gedrang, dan zal de fotografe u doorverwijzen naar collega fotografen. Studio Bolsward kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier van werken en de kwaliteit van de geleverde foto’s van de collega fotograaf naar wie is doorverwezen.

“3. Levering”

1. Het resultaat van de fotosessie wordt 14 dagen na de fotosessie geleverd. De foto’s zijn in klein formaat en voorzien van een watermerk op de online fotogalerij van Studio Bolsward te vinden. Mocht de leveringstermijn van 14 dagen niet worden gehaald, zal Studio Bolsward u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Het niet op tijd leveren van de foto’s op de online fotogalerij wegens (on)voorziene gebeurtenissen, heeft geen gevolgen hebben op het te betalen bedrag.

2. De klant kan via de online galerij zijn/haar fotokeus aan Studio Bolsward door geven. De foto’s worden binnen een week na het doorgeven van de keus verzonden via WeTransfer. Mocht wegens (on)voorziene gebeurtenissen de verzendingstijd niet worden gehaald, dan zal Studio Bolsward u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Deze verlenging van de verzendingstijd zal geen gevolgen hebben op het te betalen bedrag.

3. De geleverde fotobestanden zijn in het bestandstype .jpg
RAW-bestanden worden nooit geleverd.

4. Auteursrecht”

1. Foto’s op social media zijn voor Studio Bolsward een manier om werk te kunnen laten zien aan nieuwe klanten. Het is daarom belangrijk dat Studio Bolsward foto’s kan plaatsen op de website en social media. Mocht u dit liever niet willen, geef het dan aan zodat er rekening mee kan worden houden. Bij gebruik van de foto’s voor promotie doeleinden, zoals folders, posters en ander promotiemateriaal, zal altijd eerst toestemming gevraagd worden. 

2. Het is niet toegestaan de digitale bestanden te bewerken. De digitale bestanden moeten in de staat waarin Studio Bolsward ze heeft geleverd blijven en mogen niet worden bijgesneden, voorzien van een filter of in zwart/wit worden omgezet.

3. Op de digitale bestanden die u van Studio Bolsward ontvangt zit gebruiksrecht, niet het auteursrecht. Dit houdt in dat u de foto’s mag delen in huiselijke kring , kunt afdrukken en kopiëren. Het is echter niet toegestaan om de foto te gebruiken voor andere doeleinden of publicaties door derden. De foto’s mogen niet gebruikt worden voor zakelijke of commerciële doeleinden of andere doeleinden buiten de huiselijke kring. Twijfelt u of u foto’s wel of niet mag gebruiken, neem dan schriftelijk contact op met Studio Bolsward. Het auteursrecht blijft ten allen tijden bij Studio Bolsward.

“5. Klachten” 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Studio Bolsward.

“6. Aansprakelijkheid”

1.Studio Bolsward is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Studio Bolsward geleverd zijn.

2. De prijzen zoals getoont onder het tabblad ‘Tarieven’ zijn leidend. Studio Bolsward is niet aansprakelijk voor mogelijke vergissingen of zetfouten elders op deze site. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op tarieven uit het verleden, die inmiddels veranderd zijn.